แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-มทร.ตะวันออก.pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561.pdf
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf
แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf
แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.pdf
แผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556.pdf
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555.pdf
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558.pdf